Gyzgyn önümler

 • High quality stainless steel rectangular tube

  Qualityokary hilli poslamaýan polatdan gönüburçly turba

  Mehaniki häsiýetleri barlamagyň iki esasy görnüşi bar, biri dartyş synagy, beýlekisi gatylyk synagy.Dartyş synagy poslamaýan polat turbany bir nusga ýasamak, dartyş synag maşynyna döwmek üçin nusgany çekmek, soňra bolsa bir ýa-da birnäçe mehaniki häsiýeti ölçemek, adatça diňe dartyş güýji, öndürijilik güýji, döwükden soň uzalmak we ölçemek derejesi .Dartyş synagy metal materiallaryň mehaniki aýratynlyklary üçin esasy synag usulydyr.Metal ýoldaşynyň hemmesi diýen ýaly ...

 • Welded Pipe Special-Shaped Pipe, Bend, Elbow, Water Pipe, tainless Steel Pipe

  Kebşirlenen turba ýörite görnüşli turba, egilmek, tirsek, W ...

  12,7 * 12,7mm-400 * 400mm, diwaryň galyňlygy 0,6mm-20mm, poslamaýan polat tegelek turba adatça 6 * 1-630 * 28, aýratynlyklary 4 bal, 6 bal, 1 dýuým, 1,2 dýuým, 1,5 dýuým, 2 dýuým, 2,5 dýuým, 3 dýuým, 4 dýuým, 5 dýuým, 6 dýuým, 8 dýuým, 102, 108, 127, 133, 139, 159, 168, 177, 194, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 630, we ş.m. Poslamaýan polatdan ýörite turbalar, adatça gönüburçly polat turbalara, üçburç polat turbalara, altyburç polat turbalara, poslamaýan polatdan ýasalan turbalara, U şekilli turbalara, D görnüşli p ...

 • Rectangular pipe manufacturer quality assurance cheap price

  Gönüburçly turba öndürijiniň hiliniň kepili ...

  "Önelgesizlige" sebäp bolup, immunitetiň peselmegine sebäp bolup biler, plastmassa turba näçe uzak ulanylsa, PPR suw turbasy şonça-da zäherlidir.Plastmassa turbanyň özünde ýagtylygyň we kislorodyň iberilmeginde kemçilikler bar.Mundan başga-da, plastmassa turba diwary gödek we himiki durnuklylygy güýçli däl.Zyýanly maddalaryň ýagmagyna we ters osmozyň döremegine sebäp bolmak aňsat.Kran suwy 6 sagatdan gowrak wagtlap statik bolup, “öli suw” emele getirýär ...

 • Grade 201 202 304 316 430 410 Welded Polished Stainless Steel Pipe Supplier

  201-nji synp 202 304 316 430 410 Kebşirlenen polat S ...

  “Ajaýyp hil, ajaýyp hyzmat, ajaýyp pozisiýa” dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we biz Hytaý bezegi 201 202 304 316 430 410 poslamaýan polat turbalara bagyşlanýarys we ähli müşderilerimiz bilen üstünlik döredýäris we paýlaşýarys.gyzyklanýanlar.Biziň çözgüdimiziň size laýykdygyna berk ynanýarys.Hytaýyň iň poslamaýan polatdan turba üpjün edijisi, poslamaýan polatdan ýasalan kebşirlenen turba.Içerki we daşary ýurtly dürli zerurlyklary kanagatlandyryp bileris ...

Biz hakda

 • 246347

Gysgaça düşündiriş :

Zaihui Poslamaýan Polat Önümleri Ltd, Guangdong welaýatynyň Foshan şäherinde poslamaýan polat önümçilik bazasynda ýerleşýär.Uly göwrümli hususy kärhana.2007-nji ýylda döredilen 46,000 inedördül metr meýdany, 130-dan gowrak önümçilik liniýasyny, umumy maýa goýumyny 200 million ýuandan gowrak we 1000-den gowrak işgäri öz içine alýar.ýyllyk önümçilik kuwwaty takmynan 100,000 tonna bolan adamlar.

Önümler habarlary

 • 0J}FTO3KVL)U10]KPHP1Q2W
 • Blog-Post-Headers-2
 • Aceros Fuyuan